Zakres usług

Sprawy gospodarcze

Specjalizujemy się w zakładaniu i kompleksowej obsłudze firm oraz Wspólnot Mieszkaniowych.

Zakładamy oraz przekształcamy spółki.

Zajmujemy się windykacją należności na etapie przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym.

Analizujemy oraz sporządzamy wszelkie potrzebne umowy. Doradzamy inwestycyjnie.

Reprezentujemy w sporach sądowych i pozasądowych.

Sprawy cywilne

Zapewniamy pełną pomoc w szeroko rozumianych sprawach cywilnych.

Dochodzimy należności Klienta i prowadzimy postępowania windykacyjne.

Analizujemy i sporządzamy umowy oraz opinie prawne.

Reprezentujemy w sporach przedsądowych, mediacyjnych oraz w postępowaniach przed sądami.

Sprawy spadkowe

Prowadzimy sprawy spadkowe w tym o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku i odrzucenie spadku.

Dochodzimy roszczeń o zapłatę zachowku. Pomagamy sporządzić testament.

Sprawy dotyczące zamówień publicznych

Zapewniamy stałą lub doraźną pomoc prawną zarówno wykonawcy, jak i zamawiającemu, w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności w zakresie:

  • analizy lub przygotowania SWIZ,
  • opracowania umów,
  • opracowania regulaminów komisji i innych,
  • sporządzania odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej czy sądu.

Sprawy rodzinne i ubezpieczeń społecznych

Zapewniamy pomoc z zakresu spraw rodzinnych w tym rozwodowych, alimentacyjnych oraz o podział majątku.

Prowadzimy sprawy z zakresu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w tym odwołań od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Odszkodowania

Pomagamy w dochodzeniu roszczeń z tytułu odszkodowania oraz zadośćuczynienia za szkody zarówno na osobie jak i w mieniu.

Między innymi specjalizujemy się w uzyskaniu odszkodowania z tytułu OC sprawcy wypadku komunikacyjnego, z tytuły wypadku w miejscu pracy czy uszkodzenia nieruchomości.

Dochodzimy również zapłaty zadośćuczynienia za uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia.

RODO i Cyberbezpieczeństwo

Zapewniamy pełne wsparcie praktyczne oraz merytoryczne w zakresie ochrony danych osobowych oraz cyberbezpieczeństwa.

Weryfikujemy poprawność działania istniejącego w organizacji systemu ochrony danych lub wdrażamy od podstaw procedury i dokumentację wymaganą przepisami o ochronie danych osobowych.

Przeprowadzamy audyty zgodności, wykonujemy kompleksową analizę ryzyka oraz DPIA. Zarządzamy incydentami bezpieczeństwa danych.

Przygotowujemy do kontroli UODO oraz prowadzimy postępowania przed Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

Przeprowadzamy szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji.

Oferujemy outsourcing, czyli przejęcie funkcji Inspektora Ochrony Danych.

Menu