Porada prawna

Kancelaria oferuje świadczenie za wynagrodzeniem 250 zł za każde rozpoczęte 60 minut jednorazowej standardowej porady prawnej świadczonej w kancelarii.

Stała obsługa

Świadczenie stałej obsługi prawnej kancelaria oferuje za wynagrodzeniem miesięcznym ryczałtowym w wysokości ustalonej z Klientem.

Zastępstwo prawne

Ustalenie wynagrodzenia za zastępstwo prawne przed sądami następuje, co do zasady, w oparciu o stawki uregulowane w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłata za czynności radców prawnych (Dz.U. z 2015, poz.1804, ze zm.)

Pozostałe usługi

Przy wykonywaniu przez kancelarię innych usług wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Nie czekaj, skontaktuj się już dziś

Porada prawna

Kancelaria oferuje świadczenie za wynagrodzeniem 150 zł za każde rozpoczęte 60 minut jednorazowej standardowej porady prawnej świadczonej w kancelarii.

Stała obsługa

Świadczenie stałej obsługi prawnej kancelaria oferuje za wynagrodzeniem miesięcznym ryczałtowym w wysokości ustalonej z Klientem.

Zastępstwo prawne

Ustalenie wynagrodzenia za zastępstwo prawne przed sądami następuje, co do zasady, w oparciu o stawki uregulowane w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłata za czynności radców prawnych (Dz.U. z 2015, poz.1804, ze zm.)

Pozostałe usługi

Przy wykonywaniu przez kancelarię innych usług wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Nie czekaj, skontaktuj się już dziś