Poznaj nasz zespół

Agata Kraszewska
agata@kraszewska.net.pl agata.kraszewska@kancelariapartnerska.pl
Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Koszalinie.
Założycielka Kancelarii. Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego Wydziału Prawa i Administracji.
Praktykę zawodową prowadzi od 2004r.
Specjalizuje się w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego oraz nieruchomości.
Krystian Kraszewski
krystian.kraszewski@kancelariapartnerska.pl
Aplikant radcowski. Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego Wydziału Prawa i Administracji. Specjalizuje się w zakresie prawa spadkowego, cywilnego, odszkodowań majątkowych oraz windykacji należności.
Wioletta Olech
wioletta.olech@kancelariapartnerska.pl
Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Koszalinie. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Prawa i Administracji. Praktykę zawodową prowadzi od 2011r.
Specjalizuje się w zakresie prawa zamówień publicznych, ubezpieczeń społecznych i prawie rodzinnym. Prowadzi sprawy cywilne oraz gospodarcze.
Karolina Krużewska-Ossowska
karolina.krużewska@kancelariapartnerska.pl

Inspektor Ochrony Danych w jednostkach z sektora prywatnego i publicznego. Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001, dokonujący kompleksowych wdrożeń przepisów RODO i sprawujący nadzór nad bezpieczeństwem informacji. Pełnomocnik Zarządu ds. Cyberbezpieczeństwa odpowiedzialny za wdrożenie, zarządzanie ryzykiem oraz bezpieczeństwo informacji i ciągłość działania w ramach Systemu Zarządzania Cyberbezpieczeństwem w grupie kapitałowej. Ekspert w zakresie prawa ochrony danych osobowych. Aktywna zawodowo od 1999 roku. Zdobywała doświadczenie w firmach z kapitałem polskim i zagranicznym. Doświadczenie zdobyte jako kierownik projektu oraz menadżer odpowiedzialny za komunikację, negocjacje, zarządzanie kryzysem i ochronę danych osobowych w międzynarodowym środowisku przekazuje podczas szkoleń oraz wykładów dedykowanych zarówno kadrze zarządzającej, kierowniczej jak i pracownikom średniego szczebla.
Absolwentka  Podyplomowych Studiów wykonywania funkcji Inspektora Ochrony Danych Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz Podyplomowych Studiów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku z zakresu Public Relations i marketingu partnerskiego.
Członek Rzeczywisty Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych „SABI” z siedzibą w Warszawie.

Menu